Notis Sebutharga : Kerja-Kerja Penyiasatan Tanah Untuk Membaikpulih Cerun Di Sepanjang Jalan Perimeter Takungan Empangan Mengkuang, Pulau Pinang

Notis Sebut Harga Perolehan Kerja Bagi Projek 'Kerja-Kerja Penyiasatan Tanah Untuk Membaikpulih Cerun Di Sepanjang Jalan Perimeter Takungan Empangan Mengkuang, Pulau Pinang  (No Sebut Harga: BBA/(SH)/02/2018)

Tarikh Tutup Sebutharga : 15 Oktober 2018

Sila klik disini untuk maklumat lanjut

 

Attachments