​​​Definisi Data Terbuka : Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. NRE dengan kerjasama Jabatan dan Agensi di bawahnya telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat :  Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

 

​Tajuk​ ​Format
Kawasan Berhutan di M​alaysia​​​
​CSV , HTML
​Dataset taburan hujan Historical Simulated Projection pada tahun 1984 hingga 1993 mengikut tempat di Malaysia
​XLS
Dataset taburan hujan mid term Projection pada tahun 2041 hingga 2050 mengikut tempat di Malaysia
​XLS
Lokasi Tempat Menarik di Seluruh Malaysia
​XML, XLS
Data lokasi tempat-tempat tumpuan bagi tiga kategori iaitu Petrol Station, Bank dan Hotel
​XML, HTML
Data lokasi tempat-tempat tumpuan bagi tiga kategori iaitu Petrol Station, Bank dan Hotel.
​KMZ

 Seterusnya>>>