Sign In
MyUSSD Kiosk Youtube Facebook Twitter Instagram RSS

Air

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Malaysia bernasib kerana terletak di kawasan lembap tropika yang kaya dengan sumber air. Sumber air ini terdiri dari air permukaan dan air bawah tanah. Air permukaan adalah air yang mengalir di permukaan Bumi. Ini termasuk air di dalam sungai, tasik, pantai, dan air larian permukaan. Walau bagaimanapun air tanah juga dikenali sebagai air bawah tanah. ​​Air digunakan dalam pelbagai aktiviti harian, tiga kegunaan utama ialah: domestik, industri dan pengairan dalam sektor pertanian. Air juga digunakan dalam akuakultur, eko-pelancongan, aktiviti sosial, perlombongan, dan untuk pengeluaran hidroelektrik secara tidak langsung. 

 
ISU DAN CABARAN

 
Kekurangan bekalan di beberapa tempat. Fenomena ini disebabkan oleh hujan yang tidak sekata antara kawasan serta di dalam kawasan di negara ini. Taburan hujan adalah tidak sekata dari musim ke musim dan dari tahun ke tahun. Akibat ketidakseragaman ini taburan hujan, aliran permukaan air, terutama di sungai, berbeza dari segi kuantiti dan kelajuan.

 
​Dalam membangunkan kawasan-kawasan di mana bekalan air yang besar diperlukan, air permukaan semasa musim kemarau tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan bagi air. Walau bagaimanapun, semasa musim tengkujuh, bekalan air melebihi permintaan manakala sungai-sungai yang sedia ada mempunyai masalah menampung jumlah air permukaan. Ini mengakibatkan banjir.

 
Satu lagi fenomena yang jelas yang mengancam sumber air negara kita adalah penurunan kualiti air sungai. Air sungai tidak tercemar pada awal. Walau bagaimanapun, kemerosotan air ini akan berlaku di kawasan yang mempunyai komposis penduduk yang tinggi. Kemerosotan kualiti air berlaku seiring dengan pembangunan sesuatu kawasan.
 
Kawalan banjir dan fungsi pencegahan jatuh di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran, Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli​, Malaysia. Jabatan ini telah merancang dan melaksanakan beberapa projek tebatan banjir seperti empangan (bagi mengawal) kawalan kejadian banjir, kawasan tadahan air, penambahbaikan saliran sungai, saluran lencongan dan pam saliran.Projek-projek yang dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia dikendali dan di selenggara oleh kerajaan negeri masing-masing.

 
WaterCycle.jpg
​​
  • Majlis Sumber Air Negara
  • Suruhanjaya Tetap Bagi Mengawal Banjir (STBMB)