Sign In
MyUSSD Kiosk Youtube Facebook Twitter Instagram RSS

Mengenai KATS

Pada 2 Julai 2018, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar telah disusun semula menjadi Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli (KATS). Melalui proses penyusunan tersebut, fungsi Alam Sekitar dan fungsi Perubahan Iklim telah dipindahkan ke Kementerian Tenaga, Teknologi, Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar. Manakala fungsi Air dan Pembetungan daripada Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau pula dipindahkan ke KATS.

 

Jabatan-Jabatan di bawah KATS adalah seperti berikut:

 1. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)
 2. Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
 1. Jabatan Bekalan Air (JBA)
 2. Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP)
 3. Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)
 4. Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)
 5. Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)
 6. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)
 7. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN)
 8. Jabatan Taman Laut dan Malaysia (JTLM)
 9. Jabatan Mineral dan Geosains (JMG)

 

Badan-Badan Berkanun

 1. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)
 2. Lembaga Jurukur Tanah (LJT)
 3. Lembaga Penyelidikan & Kemajuan Timah
 4. Lembaga Ahli Geologi Malaysia
 5. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

   

  Syarikat
 1. Pengurusan Asset Air Berhad (PAAB)
 2. Indah Water Konsortium (IWK)

   

  Bidang Utama KATS adalah seperti berikut : 

  Pengurusan Air
 • Pengurusan air dari sumber air kepada pengguna akhir
 • Pengurusan saliran dan pengairan  
 • Perkhidmatan Pembetungan
       

Pengurusan Pentadbiran Tanah, Ukur dan Pemetaan  

 • Pengurusan dan pentadbiran tanah 
 • Pengukuran tanah  
 • Proses Pemetaan

 

Pemuliharaan dan Pengurusan Biodiversiti dan Kawasan Perlindungan  

 • Pengurusan hutan 
 • Pengurusan hidupan liar
 • Pengurusan taman laut 

 

Pengurusan Sumber Asli   

 • Pengurusan Mineral 

KSU       

Ketua Setiausaha
Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli (KATS)

 

Selamat Datang ke Portal Rasmi Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli (KATS). Saya mengalu-alukan kesudian tuan-tuan dan puan-puan kunjungi portal kami. Anda akan melihat dengan lebih dekat, komitmen dan tugas kami dalam menguruskan isu-isu berkaitan air, tanah dan sumber asli negara di bawah Pentadbiran Kerajaan Malaysia yang baharu.

Selain memuatkan maklumat berkaitan Kementerian serta agensi di bawahnya, Portal KATS juga menyediakan ruang kepada pelanggan untuk mengutarakan cadangan dan pandangan kepada Kementerian bagi membolehkan kami mempertingkatkan prestasi sistem penyampaian perkhidmatan kami. Pelanggan adalah dialu-alukan untuk menghubungi kami samada melalui telefon, e-mel atau melalui laman sosial seperti Facebook dan Twitter Kementerian ini.

Harapan saya agar semua yang melayari portal ini dapat memanfaatkan kemudahan dan informasi yang disediakan.

 

Selamat melayari laman web ini.

Sekian, terima kasih.

 

Dato' Dr. Tan Yew Chong